ZS1

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

  • język angielski,
  • wiedza o społeczeństwie,
  • geografia.

lub

  • język angielski,
  • wiedza o społeczeństwie,
  • biologia.

 

DLA KOGO TA PROPOZYCJA?

W klasie tej młodzież będzie uczyć się m.in. w ramach przedmiotu edukacja celno-prawna: zakresu obsługi celnej i międzynarodowego obrotu towarowego, które będą prowadzone przez doświadczonych pracowników Izby Celnej w Katowicach. Kształcenie uczniów w zakresie przedmiotów specjalistycznych przybliży szeroki zakres zagadnień związanych z zasadami funkcjonowania administracji celnej, obrotem międzynarodowym, regulacjami celnymi Wspólnoty Europejskiej i Agencjami Celnymi. Realizacja treści programowych będzie przebiegała zarówno w gmachu szkoły, jak i również w formie wyjazdów do różnych miejsc związanych z wykonywanymi zadaniami przez funkcjonariuszy celnych. 

Treści realizowane w ramach przedmiotu ujęte zostaną w  następujące bloki tematyczne:

  • współpraca Krajowej Administracji Skarbowej ze społeczeństwem,
  • prawo karno – skarbowe, celne oraz inne pokrewne dziedziny prawa
  • samoobrona i techniki interwencji.

W ramach realizacji bloku pierwszego uczniowie będą mieli możliwość poznania ogólnych informacji na temat funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej. Tematyka będzie obejmowała podstawowe zadania tych służb oraz ich współpracę z innymi służbami w  państwie. Zostaną  omówione aspekty etyki zawodowej celnika.  Ponadto uczniowie uporządkują wcześniej poznane wiadomości na temat państwa i rozszerzą te pojęcia o nowe informacje z zakresu praworządności, praw człowieka i podziału władzy w Polsce. Podsumowaniem tego bloku będzie cykl tematów związanych z wykorzystaniem systemów informatycznych w pracy Krajowej Administracji Skarbowej.

 

Blok drugi będzie obejmował szeroko rozumiane zagadnienia prawne. Uczniowie poznają podstawy prawa karnego i prawa administracyjnego. Będą mieli możliwość analizy wybranych artykułów z kodeksu karnego, dotyczących przestępstw przeciwko mieniu oraz przeciwko życiu i zdrowiu. Uczniowie zapoznają się z czynnościami procesowymi polegającymi na dokumentowaniu, protokołowaniu, wnioskowaniu w sprawie przestępstw. Szeroko zostanie omówiona tematyka dotycząca przestępstw, wykroczeń oraz różnic pomiędzy tymi terminami. Prowadzący poruszą również zagadnienia związane z prawem międzynarodowym i obowiązującymi w Unii Europejskiej umowami międzynarodowymi.

Zagadnienia związane z technikami samoobrony oraz umiejętnością prowadzenia negocjacji staną się tematyką bloku trzeciego. Uczniowie poznają strategie i techniki interwencji celnych. Wezmą udział w zajęciach na strzelnicy, celem opanowania technik posługiwania się bronią. Uczniowie nauczą się zasad bezpiecznego interweniowania oraz zasad pełnienia służby celnej. Będą mieli również możliwość poznania w praktyce obsługi urządzeń do kontroli bagażu. Uczniowie poznają zasady odprawy celnej w transporcie lotniczym.

 

W klasie obowiązują dwa dni mundurowe.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy, w klasie celnej będzie możliwość w ramach zajęć dodatkowych nauki języka rosyjskiego dla zainteresowanych osób.

Placówka dysponuje doświadczoną kadrą, posiada odpowiednią bazę dydaktyczną do prowadzenia zajęć specjalistycznych (m.in. zajęcia na strzelnicy, zajęcia z samoobrony).

Uzyskanie świadectwa dojrzałości będzie przepustką na każdy kierunek studiów. Uczeń będzie miał możliwość uzyskania dodatkowych certyfikatów i uprawnień.

Dla zainteresowanych osób istnieje możliwość zdobycia umiejętności na poziomie międzynarodowym z zakresu sieci komputerowych, systemów operacyjnych i sprzętu komputerowego w ramach działających na terenie szkoły Lokalnej Akademii Informatycznej. Uprawnienia CISCO, i ECDL uczniowie mogą uzyskać na zajęciach pozalekcyjnych odbywających się w godzinach popołudniowych.


PLANOWANE WYJAZDY
Realizowane będą zajęcia w terenie np. na lotnisku w Pyrzowicach. Planowane wyjazdy m.in. do  Izby Celnej w Chorzowie, Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach pozwolą na zapoznanie się z bliska z pracą wykonywaną przez celników.

AS dla ZS-1

Technikum, nr 1 im Jacka Karpińskiego zostało wyróżnione ceryfikatem "Wiarygodna Szkoła" w kategorii "Technikum".

 

 

 

Galeria bieżąca

Szkoła w mediach

 

O patronie

 

Zbiór przydatnych linków z informacjami o Naszym Patronie

             

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1

ul. M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 49

41-949 PIEKARY ŚLĄSKIE

tel. 32 288 40 13

fax 32 288 31 07

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

https://zs-1.edu.pl

Sekretariaty

email sekretariat uczniowski: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

email sekretariat szkoły:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

 

 

SlideBar