ZS1

Procedury bhp obowiązujące podczas przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w okresie COVID-19

 

Prowadzenie egzaminów zewnętrznych w czasie stanu epidemii wymaga zachowania szczególnych środków ostrożności, których nie regulują powszechnie obowiązujące przepisy. W związku z tym zostały wydane wytyczne MEN, CKE i GIS, które zawierają istotne informacje, jakie zagadnienia należy uwzględnić w celu zapewnienia bhp podczas egzaminów, aby były one bezpieczne zarówno dla zdających, jak i członków komisji lub pracowników szkoły. Zalecenia obejmują podstawowe wytyczne dotyczące obecności w szkole podczas egzaminu zewnętrznego i korzystania w jego czasie ze środków ochrony osobistej osób obecnych na egzaminach, organizacji pomieszczeń w czasie egzaminów, modyfikacji sposobu przeprowadzania egzaminów, szczególnych rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa w niektórych sytuacjach, zasad postępowania w razie podejrzenia zakażenia w czasie egzaminu.

W przypadku wątpliwości,  co do sposobu postępowania w danych warunkach, należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

 

 

 

Obowiązki informacyjne wobec zdających:

 

1.         W egzaminie może uczestniczyć tylko osoba zdrowa, bez objawów chorobowych.

2.         Dyrektor powinien zostać poinformowany, że zdający choruje na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być  kaszel, katar  lub  łzawienie.

3.         W egzaminie nie może uczestniczyć osoba objęta kwarantanną lub izolacją.

4.         W sytuacji, gdy zdający wymaga pomocy lub wynika to z dostosowania egzaminu dla danego zdającego, na teren szkoły może z nim wejść rodzic/opiekun prawny.

5.         Zdający nie mogą wnosić do szkoły zbędnych przedmiotów (w tym telefonów, maskotek, itp.).

6.        Zdający mają obowiązek posiadania przy sobie dowodu osobistego (lub innego dokumentu ze zdjęciem) potwierdzającego tożsamość.

7.         Zdający korzystają z własnych przyborów.

8.         Szkoła nie zapewnia wody pitnej oraz posiłków podczas egzaminów.

9.         Osoby przystępujące do dwóch egzaminów jednego dnia w czasie przerwy mogą opuścić budynek szkoły albo oczekiwać w nim, gdy jest zapewniona odpowiednia przestrzeń.

10.       Należy zachować co najmniej 1,5 m odstępu.

11.       Należy zakrywać usta i nos na terenie całej szkoły maseczką, z wyjątkiem możliwości weryfikacji tożsamości zdającego oraz czasu spędzonego na zajmowanym stanowisku egzaminacyjnym (zdający może z własnej woli cały czas zakrywać twarz)     

12.       Należy do 29-05-2020 zgłosić dyrektorowi szkoły, że zdający nie może zasłaniać ust lub nosa ze względów zdrowotnych – wówczas ma obowiązek stosowania przyłbicy.

13.       Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerwy na dezynfekcję pomieszczeń lub sprzętów.

14.       W przypadku korzystania z materiałów egzaminacyjnych udostępnionych przez szkołę, obowiązkowe jest korzystanie z płynu dezynfekującego zapewnionego przez szkołę.

15.       Należy unikać tworzenia się grup przed szkołą lub bezpośrednio po wyjściu z egzaminu przed salą.

16.       Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną po zakończeniu pracy najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia egzaminu. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej także w sytuacji, gdy zdający zakończył pracę.

17.       W przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety, wyjścia z sali następuje obowiązek zakrywania ust i nosa.

Technikum, nr 1 im Jacka Karpińskiego zostało wyróżnione ceryfikatem "Wiarygodna Szkoła" w kategorii "Technikum".

 

 

 

Galeria bieżąca

Szkoła w mediach

 

O patronie

 

Zbiór przydatnych linków z informacjami o Naszym Patronie

             

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1

ul. M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 49

41-949 PIEKARY ŚLĄSKIE

tel. 32 288 40 13

fax 32 288 31 07

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

https://zs-1.edu.pl

Sekretariaty

email sekretariat uczniowski: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

email sekretariat szkoły:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

 

 

SlideBar