ZS1
Już za kilka dni matura... dlatego przekazujemy kilka zasad, które pozwolą na bezpieczne przeprowadzenie tego egzaminu.
 
Prosimy o zapoznanie się z procedurami BHP obowiązującymi w trakcie trwania egzaminów:
 
Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu – bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19. Nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. Nie dotyczy to ozdrowieńców oraz osób zaszczepionych, nawet jeżeli przebywają w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.
 
W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części pisemnej w terminie głównym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek absolwenta lub jego rodziców, może wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym (w czerwcu 2021 r.).
Wniosek wraz z uzasadnieniem, absolwent lub jego rodzice składają do dyrektora szkoły, w której absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego, nie później niż w dniu, w którym odbywa się egzamin maturalny z danego przedmiotu.
 
Zdających prosimy o nie parkowanie przed budynkiem szkoły - parking przeznaczony jest wyłącznie dla pracowników.
 
Na terenie szkoły obowiązuje nakaz noszenia maseczki ochronnej zakrywającej usta i nos. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej zdający może maseczkę zdjąć, jednak na czas interakcji z przedstawicielami zespołu nadzorującego należy maseczkę ponownie założyć. Jeśli zdający wyraża chęć pozostania w maseczce w trakcie trwania egzaminu ma do tego prawo.
 
Aby zachować zasady dystansu społecznego zapraszamy do korzystania z wejścia głownego oraz od strony boiska. Po wejściu należy zdezynfekować ręce oraz na tablicach ustawionych przy wejściu sprawdzić w której sali odbywa się egzamin. 
Na terenie szkoły znajduje się sala (nr 23 oznaczona jako DEPOZYT) w której można pozostawić rzeczy np. torebkę lub kurtkę.
Zdający udają się do przydzielonych sal a oczekując na wejście zachowują zasady dystansu społecznego.
Prosimy o przybycie max 45 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu.
 
Przypominamy o zakazie wnoszenia i posiadania na sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych.
 
Zdający powinien posiadać własne przybory do pisania z czarnym wkładem piszącym (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych) oraz własne przybory wymienione w komunikacie CKE:
 
W związku z sytuacją pandemiczną szkoła nie zapewnia przyborów (np. kalkulator, linijka) oraz obowiązuje zakaz użyczania ich sobie wzajemnie przez zdających. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem.
 
Zdający może przynieść ze sobą butelkę z wodą - szkoła nie zapewnia napojów. Butelkę należy ustawić przy nodze stolika aby zabezpieczyć materiały egzaminacyjne przed zalaniem.
 
Po zakończonym egzaminie prosimy o nie gromadzenie się w grupach, np. aby podzielić się między sobą wrażeniami.

Technikum, nr 1 im Jacka Karpińskiego zostało wyróżnione ceryfikatem "Wiarygodna Szkoła" w kategorii "Technikum".

 

 

 

Galeria bieżąca

Szkoła w mediach

 

O patronie

 

Zbiór przydatnych linków z informacjami o Naszym Patronie

             

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1

ul. M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 49

41-949 PIEKARY ŚLĄSKIE

tel. 32 288 40 13

fax 32 288 31 07

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

https://zs-1.edu.pl

Sekretariaty

email sekretariat uczniowski: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

email sekretariat szkoły:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

 

 

SlideBar