Zmiany do planu

Kandydaci wybrani zostaną spośród obecnych uczniów Zespołu Szkół nr 1. Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 15 uczniów technikum informatycznego oraz  5 uczniów technikum ekonomicznego.


Aby wziąć udział w procesie rekrutacji należy zgłosić się u wychowawcy w celu wypełnienia formularza rekrutacyjnego. Formularz, podpisany przez kandydata, będzie dostarczony przez wychowawcę pani Katarzynie Duckiej do dnia 26 czerwca 2012.

Istnieje możliwość samodzielnego wypełnienia kwestionariusza, który jest dostępny u wychowawców i na szkolnej stronie internetowej. Kwestionariusz można pobrać tutaj w wersji MSWord lub PDF. Formularz musi obowiązkowo być podpisany przez wychowawcę, który potwierdza zgodność zawartych w nim informacji.


W celu selekcji kandydatów zastosowane zostaną następujące kryteria:

1. Średnia ocen z I semestru oraz ocen końcowych z roku szkolnego 2011/2012

    średnia 3,8-3,99                     1 pkt.
    średnia 4,0-4,19                     2 pkt.
    średnia 4,2-4,39                     3 pkt.
    średnia 4,4-4,7                       4 pkt.
    średnia  powyżej 4,71            5 pkt.

2.  Średnia ocen z przedmiotów zawodowych za I semestr oraz ocen końcowych z roku szkolnego 2011/2012

    średnia 3,8-3,99                     1 pkt.
    średnia 4,0-4,19                     2 pkt.
    średnia 4,2-4,39                     3 pkt.
    średnia 4,4-4,7                       4 pkt.
    średnia  powyżej 4,71            5 pkt.

3. Ocena za I semestr oraz ocena końcowa zachowania z roku szkolnego 2011/2012

    dobre                                    3 pkt.
    bardzo dobre                        4 pkt.
    wzorowe                               5 pkt.

Do procesu selekcji nie kwalifikuje się osoba z zachowaniem: poprawnym, nieodpowiednim oraz nagannym.

4. Ocena z języka angielskiego za I semestr oraz ocena końcowa za rok szkolny 2011/2012

    dobry                                     4 pkt.
    bardo dobry                          5 pkt.
    celujący                                 6 pkt.

Punkty przydzielane są osobno za średnie i oceny semestralne i końcowe.

W przypadku dodatkowych osiągnięć lub wybitnego zaangażowania w życie szkoły lub środowiska lokalnego można przyznać dodatkowe punkty (2 pkt. za każde potwierdzone osiągnięcie). Ujemne punkty przyznawane będą są za rażące naruszenie regulaminów szkolnych  (aż do wykluczenia kandydata z procesu selekcji).

W przypadku kandydatów  z taką samą ilością punków przeprowadzony zostanie dodatkowy test leksykalno-gramatyczny z języka angielskiego.

Ostateczna rekrutacja odbędzie się według listy rankingowej. Do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowane osoby, które uzyskają największą liczbę punktów. Lista osób zakwalifikowanych zostanie opublikowana 29 czerwca 2012 roku, o godzinie 9.00. Osoby,  które na liście rankingowej zajmą odpowiednio 6 (technikum ekonomiczne) i 16  (technikum informatyczne) zostaną zakwalifikowane na listę rezerwową.


 Za proces selekcji uczestników odpowiedzialna będzie komisja rekrutacyjna.

AS dla ZS-1

Galeria bieżąca

Szkoła w mediach

 

O patronie

 

Zbiór przydatnych linków z informacjami o Naszym Patronie

             

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1

ul. M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 49

41-949 PIEKARY ŚLĄSKIE

tel. 32 288 40 13

fax 32 288 31 07

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

https://zs-1.edu.pl

Sekretariaty

email sekretariat uczniowski: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

email sekretariat szkoły:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

 

 

SlideBar