Piekarska Akademia Zawodowa

Rusza rekrutacja do projektu „Piekarska Akademia Zawodowa – wsparcie dla uczniów i uczennic Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1” – staże zawodowe dla uczniów!

Od dnia 17.06.2021 r. rozpoczyna się rekrutacja na staż zawodowy w ramach projektu „Piekarska Akademia Zawodowa – wsparcie dla uczniów i uczennic Technikum nr 1w Zespole Szkół nr 1”. Staże zawodowe oraz Projekt adresowany jest do uczniów i uczennic Technikum nr 1 uczących się na kierunku technik informatyk, technik elektryk lub technik grafiki i poligrafii cyfrowej.

Celem stażu jest poznanie środowiska pracy przez uczniów bez nawiązywania przez nich stosunku pracy z Pracodawcą oraz zdobycie doświadczenia zawodowego adekwatnego do wymogów lokalnego rynku pracy. Staż zawodowy umożliwi uczniom nabycie umiejętności do samodzielnego wykonywania pracy, zdobycia doświadczenia w środowisku pracy, co przyczyni się do zwiększania ich szans na uzyskanie zatrudnienia po zakończeniu nauki w szkole.

Osoby zakwalifikowane do udziału w Stażu wyłonione w drodze rekrutacji będą uczestniczyć w stażu zawodowym zgodnie z kierunkiem kształcenia. Staże będą przyznawane na okres 1 miesiąca w okresie ferii letnich w okresie od 28.06.2021 do 23.07.2021 (część 1) oraz 26.07.2021 do 20.08.2021 (część 2)  w wymiarze 150 godzin.

Dokumenty rekrutacyjne będzie można składać w terminie od 17.06.2021 r. do 21.06.2021 r. Dokumenty będą przyjmowane w godzinach pracy sekretariatu szkoły.

Wniosek wraz z regulaminem rekrutacji i niezbędnymi oświadczeniami zamieszczamy w załącznikach poniżej. Dokumenty oraz wszelkie bieżące informacje o projekcie można znaleźć również na stronie www.piekary.pl. w zakładce Miasto – Edukacja – Piekarska Akademia Zawodowa.

Staż realizowany jest w ramach projektu pn.: „Piekarska Akademia Zawodowa - wsparcie dla uczniów i uczennic Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2  Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

 

Regulamin 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

  • Utworzono .

© 2021 ZS-1.EDU.PL. ALL RIGHTS RESERVED
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.
Deklaracja dostępności // Polityka prywatności i RODO