Procedury BHP obowiązujące podczas przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w okresie COVID-19

Prowadzenie egzaminów zewnętrznych w czasie stanu epidemii wymaga zachowania szczególnych środków ostrożności. W związku z tym zostały wydane wytyczne MEN, CKE i GIS, które zawierają istotne informacje, jakie zagadnienia należy uwzględnić w celu zapewnienia bhp podczas egzaminów, aby były one bezpieczne zarówno dla zdających, jak i członków komisji lub pracowników szkoły.

 

Prosimy o stosowanie się do poniższych zasad:

1.     W egzaminie może uczestniczyć tylko osoba zdrowa, bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.

2.     W egzaminie nie może uczestniczyć osoba objęta kwarantanną lub izolacją domowej za wyjątkiem sytuacji z pkt. 3.

3.     Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie pod warunkiem uzyskania przez tę osobę negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego po stwierdzeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u osoby prowadzącej z tą osobą wspólne gospodarstwo domowe lub z nią zamieszkującej.

4.     Dyrektor powinien zostać poinformowany, że zdający choruje na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być  kaszel, katar  lub  łzawienie.

5.     W sytuacji, gdy zdający wymaga pomocy lub wynika to z dostosowania egzaminu dla danego zdającego, na teren szkoły może z nim wejść rodzic/opiekun prawny.

6.     Zdający nie mogą wnosić do szkoły zbędnych przedmiotów (w tym telefonów, maskotek, itp.).

7.     Zdający mają obowiązek posiadania przy sobie dowodu osobistego (lub innego dokumentu ze zdjęciem) potwierdzającego tożsamość.

8.     Zdający korzystają z własnych przyborów piśmiennych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

9.     Szkoła nie zapewnia wody pitnej oraz posiłków podczas egzaminów.

10.  Osoby przystępujące do dwóch egzaminów jednego dnia w czasie przerwy mogą opuścić budynek szkoły albo oczekiwać w nim, gdy jest zapewniona odpowiednia przestrzeń.

11.  Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos (maseczką jedno- lub wielorazową).

12.  Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos na terenie całej szkoły maseczką (maseczką jedno- lub wielorazową), z wyjątkiem możliwości weryfikacji tożsamości zdającego oraz czasu spędzonego na zajmowanym stanowisku egzaminacyjnym (zdający może z własnej woli cały czas zakrywać twarz).

13.  W przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety, wyjścia z Sali egzaminacyjnej zdający ma obowiązek zakrywania ust i nosa maseczką.

14.  Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerwy na dezynfekcję pomieszczeń lub sprzętów.

15.  W przypadku korzystania z materiałów egzaminacyjnych udostępnionych przez szkołę, obowiązkowe jest korzystanie z płynu dezynfekującego zapewnionego przez szkołę.

16.  Należy unikać tworzenia się grup przed szkołą lub bezpośrednio po wyjściu z egzaminu przed salą.

  • Utworzono .

© 2021 ZS-1.EDU.PL. ALL RIGHTS RESERVED
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.
Deklaracja dostępności // Polityka prywatności i RODO