Rekrutacja do projektu „Piekarska Akademia Zawodowa – wsparcie dla uczniów i uczennic Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1"

Rusza rekrutacja do projektu „Piekarska Akademia Zawodowa – wsparcie dla uczniów i uczennic Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1” – zajęcia pozalekcyjne i kursy zawodowe dla uczniów i uczennic!

Od dnia 16.09.2021 r. rozpoczyna się rekrutacja na zajęcia pozalekcyjne i specjalistyczne kursy zawodowe – I edycja  w ramach projektu „Piekarska Akademia Zawodowa – wsparcie dla uczniów i uczennic Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1”. Projekt adresowany jest do uczniów i uczennic Technikum nr 1 kształcących się na kierunku technik informatyk, technik elektryk lub technik grafiki i poligrafii cyfrowej.

Celem projektu jest doskonalenie umiejętności i kompetencji uczniów w zakresie: j. angielskiego, matematyki, rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz zdobywanie dodatkowych uprawnień poprzez uczestnictwo w kursach zawodowych.

Zajęcia pozalekcyjne obejmują zajęcia z j. angielskiego – przygotowanie do certyfikatu językowego TOEIC lub język angielski w biznesie i reklamie oraz matematyki – zajęcia wyrównawcze lub przygotowujące do matury, indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym. Zgodnie z kierunkiem kształcenia przewidziano kursy:

dla zawodu technik grafiki i poligrafii cyfrowej:
- kurs PHOTOSHOP
- kurs modelowania i drukowania 3D
- kurs prawa jazdy kat. B

dla zawodu technik informatyki:
- kurs PHOTOSHOP
- kurs obsługi bezzałogowych statków powietrznych (drony)
- kurs programowania aplikacji BACK-END
- kurs SEP
- kurs programowania sterowników PLC
- kurs modelowania i drukowania 3D
- kurs prawa jazdy kat. B

dla zawodu technik elektryk:
- kurs SEP
- kurs IT ESSENTIONALS
- kurs CISCO
- kurs MAG
- kurs prawa jazdy kat. B

Wszystkie zajęcia pozalekcyjne oraz specjalistyczne kursy będą prowadzone poza godzinami lekcyjnymi. Szczegółowe harmonogramy zajęć ustalone będą po zakwalifikowaniu młodzieży do odpowiednich grup.

Dokumenty rekrutacyjne będzie można składać w terminie od 16.09.2021 r. do 30.09.2021 r. Dokumenty będą przyjmowane w godzinach pracy sekretariatu ZS1 w Piekarach Śląskich  lub w Biurze Projektu w godzinach jego otwarcia.

Wniosek wraz z regulaminem rekrutacji i niezbędnymi dokumentami zamieszczamy w załącznikach poniżej. Biuro Projektu mieści się w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej 92, pok. 08 (parter), 41-940 Piekary Śląskie. Biuro Projektu jest otwarte w godzinach pracy Urzędu Miasta Piekary Śląskie.

Dokumenty oraz wszelkie bieżące informacje o projekcie można znaleźć również na stronie www.piekary.pl. w zakładce Miasto – Edukacja – Piekarska Akademia Zawodowa.

Staż realizowany jest w ramach projektu pn.: „Piekarska Akademia Zawodowa - wsparcie dla uczniów i uczennic Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2  Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Regulamin

Załącznik 1a

Załącznik 2a

Załącznik 2b

Załącznik 3a

Załącznik 4

Załącznik 5

 

 

  • Utworzono .

© 2021 ZS-1.EDU.PL. ALL RIGHTS RESERVED
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.
Deklaracja dostępności // Polityka prywatności i RODO