Kwalifikacje

 • EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
 • EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Przedmioty rozszerzone

 • Język angielski

Po ukończeniu nauki absolwent będzie potrafił m.in.

 • stosować przepisy Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisy podatkowe w zakresie wykonywanych zadań
 • prowadzić sprawy związane z obrotem materiałami, towarami i wyrobami gotowymi oraz środkami pieniężnymi oraz sporządzać odpowiednie dokumenty
 • obliczać podatki bezpośrednie i pośrednie
 • korzystać z programów komputerowych wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej i rozliczeń podatkowych
 • stosować przepisy prawa dotyczące spraw kadrowych, płacowych, emerytalno-rentowych
 • sporządzać deklaracje i zeznania podatkowe dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z wypłacaniem wynagrodzeń
 • przygotowywać informacje o wykonywaniu zadań organizacji, niezbędne do analizy ekonomicznej i sprawozdawczości
 • ewidencjonować operacje bilansowe i wynikowe na kontach syntetycznych i analitycznych w różnych jednostkach
 • stosować różne formy rozliczeń pieniężnych
 • sporządzać dokumentację przebiegu inwentaryzacji

Atuty oddziału

 • Technikum ekonomiczne współpracuje z najważniejszymi instytucjami w mieście i regionie (również w zakresie praktyk zawodowych). Wzrastający prestiż zawodu ekonomisty powoduje wzrost zapotrzebowania na rynku pracy i rosnące płace w tej grupie zawodowej.
 • Nauka na tym kierunku przygotowuje do podjęcia studiów wyższych np. na Uniwersytecie Ekonomicznym lub podjęcia pracy.
 • Kierunek ten przygotowuje do pracy zarówno w instytucjach finansowych takich jak np. banki jak i w jednostkach produkcyjnych i usługowych. Wykonywana praca może dotyczyć: rozliczeń finansowych, rachunkowości, marketingu, spraw kadrowo-płacowych itp. Znajomość programów księgowych z pakietu INSERT po ukończeniu szkoły jest dodatkowych atutem ułatwiającym zdobycie pracy.
 • Nasi uczniowie zdobywają wysokie lokaty w finałach konkursów m.in. w Regionalnej Olimpiadzie Wiedzy o Przedsiębiorczości
 • Realizowane są wycieczki dydaktyczne np. udział w wykładach, wyjazd do Narodowego Banku Polskiego w Warszawie, Archiwum Państwowego w Katowicach, wyjścia do Urzędu Skarbowego w Piekarach Śląskich.
 • Realizujemy projekt edukacyjny "EKO-SZAFA" w którym uczniowie prowadzą własne miniprzedsiębiorstwo, uczą się współpracy w zespole. Projekt to wcielenie zasady ZEROWASTE - czyli ekonomia i ekologia w jednym.
 • Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli z długoletnim stażem w szkolnictwie oraz z dużą praktyką zawodową. Nauczyciele Ci są czynnymi egzaminatorami, co gwarantuje właściwe przygotowanie do kwalifikacji zawodowych.

Sprawdź kalendarz rekrutacji

ZS1 Piekary Śląskie

Kierunki kształcenia

Technik informatyk

Technikum nr 1

Technik elektryk

Technikum nr 1

Technik logistyk

Technikum nr 1

Technik ekonomista

Technikum nr 1

Klasa policyjna

II LO Piekary Śląskie

Klasa celna

II LO Piekary Śląskie

Newsletter


© 2021 ZS-1.EDU.PL. ALL RIGHTS RESERVED
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.
Deklaracja dostępności // Polityka prywatności i RODO