Technik logistyk

Technikum nr 1 w Piekarach Śląskich

Kwalifikacje

 • SPL.01. Obsługa magazynów
 • SPL.04. Organizacja transportu

Przedmioty rozszerzone

 • Język angielski

Dla kogo ta oferta?

Technik logistyk to zawód przyszłości. Dynamiczny rozwój gospodarki, współpraca międzynarodowa stwarzają zapotrzebowanie na specjalistów z branży logistycznej i spedycyjnej. Osoba, która pracuje na stanowisku logistyka, odpowiada między innymi za sprawnie funkcjonowanie logistyki w firmie, koordynowanie pracy magazynu oraz zaopatrzenia. Może odpowiadać za działania, które firma podejmuje w zakresie importu oraz eksportu. Współpracuje z dostawcami oraz klientami firmy. Prowadzi nadzór nad środkami transportu i prowadzi ścisłą współpracę z magazynem oraz działem sprzedaży. Kompletuje wszystkie dokumenty dotyczące sprzedaży. Odpowiada za kontaktowanie się i współpracę z firmami spedycyjnymi, a także z urzędami celnymi. Logistyk zatrudniony w przedsiębiorstwie produkcyjnym lub handlowym odpowiada za kwestie związane z transportem produktów lub surowców, który powinien odbywać się w sprawny sposób, ale także optymalny pod względem kosztów. Logistyk może zajmować analizą istniejących systemów logistycznych oraz wdrażaniem zmian optymalizujących jego działanie.

Logistyk powinien posiadać m.in. umiejętność jasnego formułowania przekazu, powinien cechować się dokładnością w wykonywaniu powierzonych mu zadań. Powinien charakteryzować się posiadaniem wysokich kompetencji społecznych oraz powinien poprawnie komunikować się w języku ojczystym oraz w języku obcym.

Osoby chcące zostać logistykami i pragnące wykonywać w sposób profesjonalny ten niezwykle ciekawy zawód, powinny posiadać szereg rozmaitych umiejętności koniecznych do realizacji zadań związanych z zapleczem logistycznym w firmie. Powinni dysponować rozległą wiedzą z zakresu logistyki, ekonomii, marketingu, a także zarządzania. Istotne są również umiejętności osobiste, takie jak odpowiednia organizacja (między innymi czasu), zdolność zarządzania (sobą oraz innymi osobami, a także towarem, którym dysponuje logistyk), umiejętność planowania i przewidywania, czy też zdolność pracy pod presją czasu oraz wysoka odporność na stres.

Po ukończeniu nauki absolwent będzie potrafił m.in.

 • wyjaśnić zależności między instytucjami i przedsiębiorstwami występującymi w branży logistycznej
 • zaplanować wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami w branży
 • zoptymalizować koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej
 • posłużyć się językiem obcym w zakresie wspomagającym wykonywanie zadań zawodowych
 • przygotować dokumenty w języku polskim oraz obcym
 • dokonać analizy informacji zamieszczonych w katalogach lub na narzędziach w danej branży
 • zaplanować działania zespołu
 • zastosować zasady bezpieczeństwa na stanowisku pracy
 • charakteryzować budowę i przeznaczenie magazynów
 • określić miejsce magazynu w łańcuchu dostaw
 • klasyfikować akta do odpowiedniej kategorii
 • klasyfikować zapasy według różnych kryteriów
 • stosować zasady magazynowania towarów
 • posługiwać się normami dotyczącymi oceny jakości, sposobu przechowywania i transportu towarów
 • klasyfikować rodzaje opakowań według różnych kryteriów oraz charakteryzować ich funkcje
 • planować zapotrzebowanie materiałowe
 • charakteryzować parametry decydujące o sposobie i czasie przechowywania materiałów, określić koszty dystrybucji
 • charakteryzować czynniki decydujące o wyborze kontrahentówi dokonać wyboru kontrahentów zgodnie z określonymi kryteriami
 • sklasyfikować transport ze względu na różne kryteria
 • wnioskować na podstawie analiz statystycznych dotyczących rozwoju gospodarczego o kierunkach rozwoju usług logistyczno - spedycyjnych

Atuty oddziału

Szkoła współpracuje z najważniejszymi instytucjami w mieście i regionie (również w zakresie praktyk zawodowych). Wzrastający prestiż zawodu logistyka powoduje wzrost zapotrzebowania na rynku pracy i rosnące płace w tej grupie zawodowej.

Nauka na tym kierunku przygotowuje do podjęcia studiów na uczelniach wyższych np. na Uniwersytecie Ekonomicznym lub podjęcia pracy.

Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli z długoletnim stażem w szkolnictwie oraz z dużą praktyką zawodową. Nauczyciele Ci są czynnymi egzaminatorami, co gwarantuje właściwe przygotowanie do kwalifikacji zawodowych.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przyjmowania i wydawania towarów z magazynu
 • przechowywania towarów
 • prowadzenia dokumentacji magazynowej
 • planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych
 • planowania, organizowania i dokumentowania procesów spedycyjnych

Kierunek prowadzony przez grono 12 wysoko wykwalifikowanych informatyków. Nauczyciele Ci są czynnymi egzaminatorami, co gwarantuje właściwe przygotowanie do poszczególnych kwalifikacji.

Nasi uczniowie rokrocznie zdobywają wysokie lokaty w konkursach informatycznych na szczeblu krajowym jak i międzynarodowym m.in finały Motorola Diversity, Potyczki Młodych Adminów, 3 miejsce w NETRIDERS na rejon Europa, Bliski Wschód i Afryka.

Nauka na tym kierunku przygotowuje do podjęcia studiów na uczelniach wyższych np. na Politechnice Śląskiej.

Duża ilość zajęć praktycznych gwarantuje zdobycie wiedzy na wysokim poziomie a seria kursów prowadzonych przez Lokalną Akademię Informatyczną daje możliwość uzyskania międzynarodowych certyfikatów: ECDL, CISCO. Certyfikowane Laboratoria ECCC i ECDL dają możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji i uzyskania certyfikatów honorowanych w całej Europie.

Uczniowie oddziałów informatycznych mają możliwość prac nad własnymi publikacjami książkowymi oraz ich wydanie w formie papierowej.Na przestrzeni ostatnich ośmiu lat uczniowie i absolwenci pod opieką nauczycieli opublikowali blisko 60 różnych podręczników z zakresu różnorodnych zagadnień z dziedziny informatyki, z których skorzystało wiele osób w całym kraju.

Sprawdź kalendarz rekrutacji

ZS1 Piekary Śląskie

Kierunki kształcenia

Technik informatyk

Technikum nr 1

Technik elektryk

Technikum nr 1

Technik logistyk

Technikum nr 1

Technik ekonomista

Technikum nr 1

Klasa policyjna

II LO Piekary Śląskie

Klasa celna

II LO Piekary Śląskie

Newsletter


© 2021 ZS-1.EDU.PL. ALL RIGHTS RESERVED
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.
Deklaracja dostępności // Polityka prywatności i RODO