Terminy i przedmioty punktowane

Rejestracja kandydatów w systemie naboru elektronicznego vEdukacja oraz składanie wypełnionych wniosków, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym określonymi w ustawie o systemie oświaty, do szkół ponadpodstawowych dla młodzieży:  od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r.

  • Od dnia 26 czerwca do 10 lipca 2020 r. do godz.15:00 uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły
  • Od dnia 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. do godz.15:00 uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o  wynikach egzaminu zewnętrznego,
  • Dnia 12 sierpnia 2020 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do szkoły,
  • W dniach od 12 do 14 sierpnia 2020 r. – wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły. W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoływ terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020 r.
  • Od dnia 13 do 18 sierpnia 2020 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły. Złożenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku kandydata do klas w technikum.
  • 19 sierpnia 2020 r. do godz 14:00- podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

 

W trakcie procesu rekrutacji przekazywane są różnorodne dokumenty:
  • wniosek o przyjęcie do szkoły w formie papierowej,
  • załączniki (np. zdjęcia, karta zdrowia) oraz zaświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków,
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
  • wyniki egzaminu zewnętrznego.
 
Zachowując standardy bezpieczeństwa, składając wyżej wymienione dokumenty należy umieścić je w kopercie, zabezpieczyć ją przed otwarciem i wrzucić do urny znajdującej się w budynku szkoły na parterze. Kopertę należy opisać podając następujące informacje: nazwisko, imię, oznaczenie pierwszej spośród wybranych klas. Dokumenty z urny zostaną przekazane do sekretariatru.

 

Zapraszamy do zapoznania się z tegoroczną ofertą  - szczegółowe opisy poszczególnych kierunków można uzyskać po kliknięciu w nazwę zawodu. W trakcie rekrutacji do poszczególnych oddziałów będą brane pod uwagę wyniki następujących obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły:

 

TECHNIKUM Nr 1 im. Jacka Karpińskiego:

technik informatyk

język polski, matematyka, język obcy, informatyka

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

język polski, matematyka, język obcy, informatyka

technik elektryk język polski, matematyka, język obcy, fizyka
technik ekonomista język polski, matematyka, język obcy, geografia

technik logistyk

język polski, matematyka, język obcy, geografia

 

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:

klasa policyjna

język polski, matematyka, język obcy, wos

klasa celna

język polski, matematyka, język obcy, wos

 

Galeria bieżąca

O patronie

 

Zbiór przydatnych linków z informacjami o Naszym Patronie

             

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1

ul. M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 49

41-949 PIEKARY ŚLĄSKIE

tel. 32 288 40 13

fax 32 288 31 07

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

https://zs-1.edu.pl

Sekretariaty

email sekretariat uczniowski: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

email sekretariat szkoły:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

 

 

SlideBar