3c5 3elektr/graf
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55 6. Drukowani-1/2 Ww 211
3. Montaż- u-2/3 Gr P
religia.ety Wt 112     3. Projektow-1/2 211
Rys.tech.-2/2 Gr P
2 8:00- 8:45 6. Drukowani-1/2 Ww 211
3. Montaż- u-2/3 Gr P
podst.przeds On 207 religia.ety Wt 112 biologia KM 207 3. Projektow-1/2 211
Rys.tech.-2/2 Gr P
3 8:50- 9:35 r_matematyka MA 11 j.niem.p BM 106 historia Wt 112 Fizyka On 207 j.polski Su 113
4 9:45-10:30 j.niem.p BM 212B geografia HR 105 historia Wt 112 j.polski Su 113 j.polski Su 113
5 10:45-11:30 4. Przygotow-1/2 Ww 211
informatyka-2/2 KI 103
8. Planowani-1/2 Ww 211
Kom.sys.ster-2/2 Gr P
wf GJ SG4 1. Podstaw-1/2 209
1. Podst.-2/2 Gr P
2. Przygotow-1/2 211
Eks. masz.-2/2 Ba 212
6 11:35-12:20 4. Przygotow-1/2 Ww 211
5. Eksploata-2/2 Ba 212
8. Planowani-1/2 Ww 211
Kom.sys.ster-2/2 Gr P
j.ang.z Sg 113 matematyka MA 11 godz.wych GJ ST
7 12:30-13:15 5. Eksploata-2/2 Ba 212 informatyka-1/2 KI 103 j.ang.z Sg 113 wf GJ SG5 chemia IZ 107
8 13:20-14:05 2. Montaż- u-2/2 Sm 104 2. Przygotow-1/2 211 matematyka MA 11 wf GJ SG5 r_matematyka MA 11
9 14:10-14:55 2. Montaż- u-2/2 Sm 104 2. Przygotow-1/2 211 matematyka MA 11 3. Montaż- u-3/3 MS P  
10 15:00-15:45       3. Montaż- u-3/3 MS P  
Drukuj plan
wygenerowano 07.05.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum