3b4 3inf
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55   8. Administr-1/2 CR 23
12. Projekto-2/2 Pi 6A
14. Programo-1/2 CR 23
6. Montaż i-2/2 KI 103
   
2 8:00- 8:45   8. Administr-1/2 CR 23
12. Projekto-2/2 Pi 6A
14. Programo-1/2 CR 23
6. Montaż i-2/2 KI 103
   
3 8:50- 9:35 14. Programo-2/2 CR 23 matematyka Kr 110 j.polski Su 113   r_informat.-1/2 KI 103
8. Administr-2/2 CR 23
4 9:45-10:30 14. Programo-2/2 CR 23 matematyka Kr 110 j.polski Su 113   12. Projekto-1/2 Pi 6A
8. Administr-2/2 CR 23
5 10:45-11:30 8. Administr-1/2 CR 23
r_informat.-2/2 Sr 203
6. Montaż i-1/2 KI 103
13. Projekto-2/2 Sr 203
13. Projekto-1/2 Sr 203
j.ang.z-2/2 Sg 111
wych.rodz. kM 11 12. Projekto-1/2 Pi 6A
8. Administr-2/2 CR 23
6 11:35-12:20 r_informat.-1/2 KI 103
j.ang.z-2/2 Sg 112
6. Montaż i-1/2 KI 103
13. Projekto-2/2 Sr 203
13. Projekto-1/2 Sr 203
wf-2/2 Zi SG3
matematyka Kr 110 j.polski Su 113
7 12:30-13:15 r_matematyka Kr 110 religia.ety Ka 112 religia.ety Ka Aula j.ang.z-1/2 Sg 111
r_informat.-2/2 Sr 203
wf-1/2 Ke SG2
j.niem.p-2/2 CA 9
8 13:20-14:05 u_hist.i sp. Mz 106 godz.wych Sg 105 r_matematyka Kr 110 wf-1/2 Ke SG2
r_informat.-2/2 Sr 203
j.niem.p-1/2 CA 9
9 14:10-14:55 j.ang.z-1/2 Sg 112 wf-2/2 Zi SG3 u_hist.i sp. Mz 106 wf-1/2 Ke SG2
wf-2/2 Zi SG3
 
10 15:00-15:45 3. Przygotow-1/2 GT 208     r_informat.-1/2 KI 103
3. Przygotow-2/2 GT 208
 
11 15:50-16:35 3. Przygotow-1/2 GT 208     3. Przygotow-2/2 GT 208  
12 16:40-17:25 3. Przygotow-1/2 GT 208     3. Przygotow-2/2 GT 208  
Drukuj plan
wygenerowano 07.05.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum