4b5 4inf
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55 12. Projekto-1/2 CR 23 matematyka MA 11   3. Przygotow-1/2 VD 210
13. Projekto-2/2 Bu 6A
13. Projekto-1/2 Bu 6A
3. Przygotow-2/2 VD 210
2 8:00- 8:45 12. Projekto-1/2 CR 23 matematyka MA 11 religia.ety Ka ST 3. Przygotow-1/2 VD 210
13. Projekto-2/2 Bu 6A
13. Projekto-1/2 Bu 6A
3. Przygotow-2/2 VD 210
3 8:50- 9:35 j.niem.p-1/2 To 212B
j.ang.z-2/2 Gu 108
8. Administr-1/2 CR 23
6. Montaż i-2/2 KI 103
historia Wt 112 5. Naprawa u-1/2 Dd 210
wf-2/2 Ke SG2
6. Montaż i-1/2 KI 103
5. Naprawa u-2/2 Dd 210
4 9:45-10:30 godz.wych To 212B 7. Eksploata-1/2 Wa 204
6. Montaż i-2/2 KI 103
geografia HR 105 j.polski GM 205 6. Montaż i-1/2 KI 103
7. Eksploata-2/2 Wa 204
5 10:45-11:30 wos AK Aula j.polski GM 205 wf-1/2 Zi SG3
j.niem.p-2/2 To 209
biologia KA 212B 14. Programo-1/2 CR 23
wf-2/2 Ke SG2
6 11:35-12:20 doradca zaw. Wi 112 j.polski GM 205 wf-1/2 Zi SG3
j.niem.p-2/2 To 105
j.niem.p-1/2 To 103
12. Projekto-2/2 Pi 6A
14. Programo-1/2 CR 23
j.ang.z-2/2 Gu 108
7 12:30-13:15 j.ang.z-1/2 SP 212B wf-1/2 Zi SG3
wf-2/2 Ke SG4
chemia IZ 107 j.ang.z-1/2 SP 212B
12. Projekto-2/2 Pi 6A
14. Programo-2/2 CR 23
8 13:20-14:05   Fizyka On 207 matematyka MA 11 r_matematyka MA 11 14. Programo-2/2 CR 23
9 14:10-14:55     matematyka MA 11 r_matematyka MA 11 8. Administr-2/2 CR 23
10 15:00-15:45       religia.ety Ka 206  
Drukuj plan
wygenerowano 05.11.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum