1b 1inf
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55 informatyka-1/2 Bu 6A religia.ety Wt 112 Montaż i eks-2/2 Ww 211 j.ang.zawod.-1/2 Du 104
j.niem.p-2/2 BW 212B
syst. oper.-1/2 Wa 204
2 8:00- 8:45 Montaż i eks-1/2 JO 206
informatyka-2/2 Bu 6A
filozofia Mk Aula Montaż i eks-2/2 Ww 211 j.niem.p-1/2 BW 212B
j.ang.z-2/2 Gu 108
syst. oper.-1/2 Wa 204
j.ang.z-2/2 Gu 108
3 8:50- 9:35 Montaż i eks-1/2 JO 210
syst. oper.-2/2 Wa 204
matematyka WE 107 UTK-1/2 Dd 210
Montaż i eks-2/2 Ww 211
historia AK ST syst. oper.-1/2 Wa 204
j.niem.p-2/2 BW 9
4 9:45-10:30 Montaż i eks-1/2 JO 210
syst. oper.-2/2 Wa 204
matematyka WE 107 UTK-1/2 Dd 210
Montaż i eks-2/2 Ww 211
biologia KA 212B j.ang.z-1/2 Gu 108
j.ang.zawod.-2/2 Du Aula
5 10:45-11:30 Montaż i eks-1/2 JO 210
syst. oper.-2/2 Wa 204
j.ang.z-1/2 Gu 108
UTK-2/2 Dd 210
Fizyka IO 212B r_matematyka WE 107 j.polski GM 205
6 11:35-12:20 godz.wych WE 107 j.niem.p-1/2 BW 204
UTK-2/2 Dd 210
historia AK Aula e_dla_bezp GJ ST j.ang.zawod.-1/2 Du 103
wf-2/2 Ke SG2
7 12:30-13:15 chemia IZ ST j.polski GM 205 wych.rodz. kM 9 hit AK Aula geografia HR 105
8 13:20-14:05 wf-1/2 RK SG1
j.ang.zawod.-2/2 Du 211
j.polski GM 205 religia.ety Wt 112 wf-2/2 Ke SG2 wf-1/2 RK SG1
9 14:10-14:55 wf-1/2 RK SG1 wf-2/2 Ke SG4      
Drukuj plan
wygenerowano 05.11.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum