Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności witryny Zespołu Szkół nr 1 w  Piekarach Śląskich

Zespół Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zs-1.edu.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 2015-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-06

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Na stronie znajdują się obrazy, które są linkami i nie posiadają alternatywnego tekstu.
  • Nagłówki strony zostały źle skonstruowane.
  • Niektóre obrazy posiadają niepoprawny alternatywny tekst lub ten tekst jest taki sam jak ich tytuł.
  • Strona posiada nadmiarowe linki oraz element noscript.
  • Multimedia w postaci filmu nie posiadają napisów.

 

Zmiana rozmiaru liter

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki, dotyczących dostosowania czytelności. Dostępne tryby: zmiana czcionki/tekstu (szeryfowa, bezszeryfowa, wielkość, zmiana szaerokości tekstu, odstępów między wierszami), styl strony (jasny, ciemny, sepia), lektor.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-12-14. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Dostępność architektoniczna

Szkoła znajduje się w budynku pod adresem M. Skłodowskiej-Curie 49, 41-949 Piekary Śląskie

Do budynku prowadzi jedno główne wejście od ul. M. Skłodowskiej-Curie 49. Budynek jest wielokondygnacyjny, bardzo duża ilość schodów na wielu poziomach uniemożliwia przemieszczanie się na wózku inwalidzkim. Do holu głównego z zewnątrz prowadzą schody; szkoła nie posiada podjazdu dla wózków.

Pomieszczenie osób dyżurujących znajduje się po lewej stronie przy wejściu.

Żadna z toalet nie jest dostępna dla osób na wózkach inwalidzkich ze względu na konieczność pokonania schodów. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze.

Do części pomieszczeń prowadzą schody. W szkole nie ma windy.

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.


Oświadczenie sporządzono dnia 2020-12-14. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.


© 2021 ZS-1.EDU.PL. ALL RIGHTS RESERVED
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.
Deklaracja dostępności // Polityka prywatności i RODO