Terminy i przedmioty punktowane

Kalendarz rekrutacji

17 maja - 21 czerwca
Rejestracja kandydatów
Rejestracja kandydatów w systemie naboru elektronicznego vEdukacja oraz składanie wypełnionych wniosków, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym określonymi w ustawie o systemie oświaty, do szkół ponadpodstawowych dla młodzieży
vEdukacja
25 czerwca - 14 lipca
uzupełnienie wniosku
uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego
vEdukacja
22 lipca
publikacja listy kandydatów
podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do szkoły,
vEdukacja
17 maja - 26 lipca
badania lekarskie
wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły. W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoływ terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie lekarskie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021r. Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.
vEdukacja
17 maja - 26 lipca
badania lekarskie
wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły. W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoływ terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie lekarskie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021r. Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.
vEdukacja
23 do 30 lipca g. 15:00
przedłożenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu
potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły. Złożenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku kandydata do klas w technikum.
vEdukacja
2 sierpnia do g. 14:000
lista przyjętych kandydatów
podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły
vEdukacja

Dokumenty przekazywane w procesie rekrutacji

Zapraszamy do zapoznania się z tegoroczną ofertą - szczegółowe opisy poszczególnych kierunków można uzyskać po kliknięciu w nazwę zawodu. W trakcie rekrutacji do poszczególnych oddziałów będą brane pod uwagę wyniki następujących obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły.

Technikum nr 1 im. Jacka Karpińskiego

II Liceum Ogólnokształcące


© 2021 ZS-1.EDU.PL. ALL RIGHTS RESERVED
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.
Deklaracja dostępności // Polityka prywatności i RODO